Welkomstbrief

Welkom bij het Chapter “Vlietvlinders” van Leidschendam-Voorburg.
Wij zijn een desorganisatie met een aantal afspraken:

Motto:
Het motto van ons Chapter is dat we Vlietvlinders zijn met en voor elkaar. We voelen ons met elkaar verantwoordelijk om op een boeiende, gezellige, enthousiaste en inspirerende manier vorm geven aan ons Chapter.
Binnen het Chapter:

  • Zetten we ons niet in voor goede doelen en commerciële activiteiten.
  • Zijn de programma onderdelen alleen bestemd voor de (vrouwelijke) leden van het Chapter.
  • Staat vooral gezelligheid centraal; ‘We zeuren niet’
  • Wordt elk jaar een programma gemaakt door de leden. Van alle leden wordt verwacht dat ze een bijdrage leveren aan het organiseren van de uitjes.

Ontmoeting:

  • Elke maand wordt een uitje georganiseerd. De datum van dit uitje moet wel ruim van tevoren bekend worden gemaakt, zodat de leden weten waar ze aan toe zijn.
  • We hebben elke maand, een lunch in een restaurant in de omgeving. Via de agenda wordt bekend gemaakt waar deze lunch plaatsvindt.
  • Uitgangspunt is dat je zoveel mogelijk naar de uitjes en de lunch komt, dit bevordert het ‘samen’ gevoel én je leert alle leden sneller kennen.
  • In de agenda kan iedereen zich aanmelden voor een activiteit. Zijn er kosten aan verbonden en ben je verhinderd, zoek dan tijdig iemand die jou plaats in wil nemen, anders verwachten wij dat je de kosten betaalt.

Kleding:
We kleden ons in paarse kleding (rode en paarse accessoires zijn toegestaan). Bij elke gelegenheid dragen we een rode hoed of fascinator. Het hoeft er niet alledaags uit te zien… Je kunt je inspiratie erop los laten. In de maand waarin je jarig bent mag je je helemaal in het rood kleden tijdens een uitje of lunch én een paarse hoed of fascinator dragen (het mag, maar is niet verplicht).

Chapternaam:
Een Vlietvlinder gaat door het leven zonder een ‘adellijke’ naam.
Vlinders die zich door activiteiten uit te voeren voor de Vlietvlinders bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen worden voorgedragen voor de titel Lady.
Deze procedure gaat als volgt:
– Iedere Vlietvlinder kan een Vlietvlinder voordragen voor deze titel.
– De voordracht wordt besproken binnen ons bestuur, bestaande uit de Penningmeester, de Content-beheerder website , de Vice Queen en de Queen.
– De benoeming wordt voorafgaande aan de uitreiking niet medegedeeld aan de toekomstige Lady, maar wel aan de overige Vlietvlinders.
– De Lady neemt een broche en oorkonde in ontvangst, en de titel wordt vermeld in het “Smoelenboek”.

Website:
Op onze website www.vlietvlinders.nl lees je alles wat je moet weten. Kijk regelmatig even en neem de data van de uitjes/borrel over in je agenda zodat je er rekening mee kunt houden.
Via een blog/mailbericht word je geïnformeerd over nieuwe activiteiten en via de agendapagina kan je je voor de activiteit aanmelden en kan je ook de meest recente informatie over de activiteit vinden.
Direct onder het vak met de deelnemersnamen komt de informatie terug die ook op het blog staat. De knop ‘antwoorden’ onderaan de informatie is bedoeld voor diegene die de activiteit organiseert en begeleidt.
Alle overige reacties zijn welkom in het vak ‘Geef een reactie’.
Belangrijk is dat je regelmatig kijkt of er nog aanvullingen of veranderingen zijn.

Contact:
Via e-mail worden actuele nieuwtjes verzonden, kijk regelmatig in je mailbox!

Meerijden:
Wanneer je met iemand meerijdt naar een uitje worden de variabele kosten die de chauffeur maakt gedeeld. Voor de berekening van deze autokosten wordt gebruik gemaakt van de berekening van de ANWB. (Klik hier voor de site van de ANWB met het tooltje om de autokosten te berekenen)
Als we per trein reizen is het handig om af te spreken om samen te reizen met een Vlietvlinder die een kortingskaart heeft. Dat scheelt weer in de financiën.

Proeftijd:
Bij aanmelding is er een intake-gesprek door de Queen en Vice-Queen. De eerste 6 maanden ben je aspirant lid bij het Chapter. Jij hebt zo de tijd om te bepalen of ons Chapter bij je past én het Chapter kijkt of het jou vindt passen binnen de groep. Na 6 maanden volgt een evaluatie met de Queen en de Vice-Queen.

Irritaties:
Mocht je je ergeren aan iemand, dan bespreek je dit in eerste instantie ZELF met dit medelid. Wanneer je het gevoel krijgt dat er niets met je opmerkingen gebeurt, kun je aan de Queen en Vice-Queen raad vragen. Elk chapterlid heeft in deze een eigen verantwoordelijkheid.

Lidmaatschap:
De kosten van het lidmaatschap van de Vlietvlinders in Leidschendam-Voorburg, bedragen € 30,00 per jaar. Dat is voor het membership RHS in Amerika, onze eigen website, lief en leed en andere kleine onvoorziene uitgaven. Ons vlinderjaar loopt van september tot september.
Als je na 1 maart lid wordt is dat € 15,00 voor dát jaar. De datum waarop je eerste kennismaking plaatsvindt is hierbij leidend.
Bij beëindiging van het lidmaatschap – om welke reden dan ook- bestaat geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van de contributie.

Introducé:
Het kan zijn dat je een nieuw lid wilt introduceren.
Altijd welkom, maar neem altijd contact op met de Queen om te overleggen.

Wij wensen je veel plezier in ons Chapter!

Queen Ada
Vice-Queen Jacqueline

red hat 04