Privacy statement

Kennisgeving verwerking persoonsgegevens Vlietvlinders

De Vlietvlinders gebruiken persoonsgegevens ten behoeve van de ledenadministratie, het organiseren van activiteiten, communicatie over het wel en wee van onze leden en ook maken wij tijdens activiteiten foto’s die wij (op dit moment) via Flickr en onze site publiceren.

Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om en hebben daar ook regels over afgesproken (zie Besluiten jaarvergadering maart 2018), maar kunnen niet in alle gevallen garanderen
dat persoonsgegevens niet op het openbare deel van internet terecht komen.
Zo kunnen bijvoorbeeld foto’s op onze site op dit moment technisch niet worden afgeschermd en zijn wij geen professionele organisatie, maar een groep vrijwilligers die niet altijd de gevolgen van het gebruik overzien.
Daarnaast kan het bestuur van de Vlietvlinders ook geen verantwoordelijkheid dragen voor het gebruik van persoonsgegevens door onze leden, bijvoorbeeld op eigen social media.

Door lid te worden en te zijn, accepteren leden deze gevolgen en ontslaan ze hun medeleden, het bestuur van de Vlietvlinders en de beheerder van de site, van enigerlei vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot hierboven beschreven gebruik van persoonsgegevens.